2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας στο Δήμο Ερμιονίδας. Γιάννης Μαργέτας: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Δημοσιεύτηκε 13 Μαΐου 2024

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Στη 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ερμιονίδας ο Γιάννης Μαργέτας έθεσε ως θέμα τη ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και είπε τα παρακάτω:

Η προηγούμενη αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ είχε γίνει το 2022.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ αλλά και στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις ψήφισα αρνητικά για τους παρακάτω λόγους:

Στη μελέτη που παρουσιάστηκε στα Συμβούλια, αναφέρεται ότι με την αριθμ, οικ. 135275/17(ΦΕΚ 1751Β/22-5-2017) επήλθε έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και καθορίστηκαν η μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.

Στο άρθρο 9 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης» αναφέρεται: Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους.

Στην ίδια μελέτη γίνεται παραδοχή ότι το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο ήταν 5,6%, ο δε πληθωρισμός αυξήθηκε ετησίως κατά 7.2%.

Παρατίθενται πιο κάτω αναλυτικά ορισμένες από τις προτεινόμενες αυξήσεις στη νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, οι οποίες όχι μόνο δεν πληρούν τα κριτήρια που επιβάλλει ο νόμος, αλλά κινούνται σε όρια υπερβολικά υψηλά:

Στην Τιμολογιακή Πολιτική του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω20ΛΟΡ3Θ-ΖΦ4)ο οικισμός Λουκαϊτίου ήταν στην ίδια υποενότητα με τους Φούρνους και το Ράδο και η τιμολόγηση ήταν:

Κατοικίες Φούρνων-Λουκαϊτίου-Ράδου

0-400,25€
41-600,35€
61-1000,48€
101 και άνω2,35€

Στην ίδια Τιμολογιακή Πολιτική, δηλαδή του 2022 στην υποενότητα κατοικίες Δίδυμα-Πελεή η τιμολόγηση ήταν:

Κατοικίες Δίδυμα-Πελεή

0-400,48€
41-600,92€
61-1001,18€
101 και άνω2,31€

Στη Νέα Τιμολογιακή Πολιτική όπως προτείνεται και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δήμου Ερμιονίδας, ο οικισμός Λουκαϊτίου αλλάζει υποομάδα και τοποθετείται μαζί με τα Δίδυμα και την Πελεή, που σημαίνει ότι αλλάζει δραματικά η τιμολόγηση για αυτό. Επιπλέον αλλάζουν και οι κλίμακες που προκαλούν ακόμα πιο δυσβάστακτες επιβαρύνσεις όπως παρακάτω:

Νέα Τιμολογιακή Πολιτική 2024

Κατοικίες Δίδυμα-Λουκαϊτι

0-300,50€ αύξηση έναντι του 2022 100%
31-500,97€    »             «        «     «     177%
51-801,24€    «              «        «     «    158%
81 και άνω2,47€    «               «       «     «        5%

Επιπροσθέτως όμως των αυξήσεων που παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα, οι ποσοστιαίες αυξήσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες στα τμήματα της κατανάλωσης που άλλαξαν οι κλίμακες.

Αναλυτικότερα το τμήμα 30 -40 Κυβικά από τιμολόγηση 0,25€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,97€, αύξηση 288%.

Το τμήμα 50-60 κυβικά από τιμολόγηση 0,35€ περιήλθε σε τιμολόγηση 1,24€, αύξηση 254%.

Το τμήμα 80-100 κυβικά από τιμολόγηση από 0,48€ περιήλθε σε τιμολόγηση 2,47€, αύξηση 414%.

Οι αλλαγές των κλιμάκων προκάλεσαν και σε άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα τεράστιες αυξήσεις όπως παρακάτω:

Δημοτική ΚοινότηταΔιδύμων:

Το τμήμα 30-40 κυβικά από τιμολόγηση 0,48€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,97€, αύξηση 102%.

Το τμήμα 51-60 κυβικά από τιμολόγηση 0,92€ περιήλθε σε τιμολόγηση 1,24€, αύξηση 34%.

Το τμήμα 80-100 κυβικά από τιμολόγηση 1,18€ περιήλθε σε τιμολόγηση 2,47€, αύξηση 109%.

Δημοτική Κοινότητα Φούρνων- Ράδο:

Το τμήμα 31-40 κυβικά από τιμολόγηση 0,25€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,37€, αύξηση 0,48%

Το τμήμα 51-60 κυβικά από τιμολόγηση 0,35€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0.50€, αύξηση 0,42%.

Το τμήμα 81-100 από τιμολόγηση 0,48€ περιήλθε σε τιμολόγηση 2,47€, αύξηση 414%.

Δημοτική Κοινότητα Θερμησίας:

Το τμήμα 31-40 από τιμολόγηση 0,30€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,79€, αύξηση 163%,

Το τμήμα 51-60 από τιμολόγηση 0,75€ περιήλθε σε τιμολόγηση 1,05€, αύξηση 40%.

Το τμήμα 81 και άνω από τιμολόγηση 1,00€ περιήλθε σε τιμολόγηση 2,08€, αύξηση 108%.

Δημοτική Κοινότητα Ηλιοκάστρου:

Το τμήμα 31-40 από τιμολόγηση 0,24€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,37€, αύξηση 54%.

Το τμήμα 51-60 από τιμολόγηση 0,34€ περιήλθε σε τιμολόγηση 0,50€, αύξηση 47%.

Το τμήμα 81-100 από τιμολόγηση 0,41€ περιήλθε σε τιμολόγηση 2,47%, αύξηση 502%.

Επίσης η τιμή του παγίου σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες και σε όλες τις κατηγορίες τιμολογίων αυξάνεται από 5,50€ σε 9,90€. Δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 80%.

Επειδή έχω έννομο συμφέρον, αφού καταψήφισα την εν λόγω τιμολογιακή πολιτική συνολικά(εφόσον δεν μπορούσα να καταψηφίσω μόνο τα τμήματα της με τα οποία διαφωνούσα),

Επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, με τη νέα τιμολόγηση δεν πρέπει να δημιουργούνται επιβλαβείς παρενέργειες στην κοινωνική, θεσμική και οικονομική λειτουργία των τοπικών κοινωνιών

Για τους λόγους αυτούς

Ζητώ την ακύρωση των αυξήσεων που βρίσκονται εκτός του πλαισίου που θέτει η Πολιτεία με το ΦΕΚ που προαναφέρθηκε, προκειμένου να μην επιβληθούν στους δημότες μας οι αυξήσεις που ξεπερνούν τα όρια που τίθενται από την Πολιτεία στην Τιμολόγηση των Υπηρεσιών Ύδατος.

Γιάννης Μαργέτας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *