Συναντήσεις του υποψηφίου Δημάρχου Ερμιονίδας Γιάννη Μαργέτα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυρά Γιώργο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μπακογιάννη Ευθύμιο.

Δημοσιεύτηκε 3 Σεπτεμβρίου 2022

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Κατόπιν σχετικού αιτήματός μου, ως υποψηφίου Δημάρχου Ερμιονίδας,

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 31 Αυγούστου 2022 με τον

Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυρά Γιώργο, καθώς και με τον Γενικό

Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ

Μπακογιάννη Ευθύμιο, με θέματα:

Α) Δασικοί Χάρτες,

Β Εκτός σχεδίου δόμηση και Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Δήμο

Ερμιονίδας.

Με τον Υπουργό Ανάπτυξης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν γενικώς

την αναπτυξιακή πορεία της Ερμιονίδας, των επενδύσεων που

υλοποιούνται σε αυτήν και γενικότερα ο σημαντικός ρόλος της

κτηματαγοράς, αλλά και της οικοδομής στην τοπική οικονομία.

Συμφωνήσαμε πως η αγορά των ακινήτων πρέπει να λειτουργεί με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν πρέπει να

διαταραχθεί από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σε αυτήν ανησυχία και

αβεβαιότητα. Η πολιτεία πρέπει να τηρεί θετική στάση στην περαιτέρω

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών π.χ να προβεί άμεσα

στον καθορισμό των οδών ως κοινοχρήστων, έτσι ώστε να αποφεύγονται

χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες από τους ίδιους τους πολίτες,

προκειμένου να προβούν σε κατατμήσεις των κτημάτων τους. Το θέμα

αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και θα έχει

ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και μάλιστα με βελτιωμένα

κριτήρια από τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

————————————————————————————-

Με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυρά Γιώργο,

συζητήθηκε το θέμα των δασικών χαρτών, καθώς στον εν λόγω τομέα

έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου από την πολιτεία, καλύπτοντας κενά

που υπήρχαν από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους

δασικούς χάρτες, ύστερα από παρατάσεις, έληξε οριστικά την 1η

Αυγούστου 2022.

Ωστόσο, στην Ερμιονίδα, σύμφωνα με πληροφορίες από την

κτηματαγορά, πάνω από 300 ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν

αιτήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εξηγήθηκαν στον κ Υφυπουργό οι αιτίες της καθυστέρησης και

αιτήθηκα όπως δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν και αυτοί αιτήματα.

Ο κ. Υφυπουργός κατανόησε απολύτως το θέμα και με ενσυναίσθηση

διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα εξαντλήσει όλα τα σχετικά περιθώρια

για εξεύρεση λύσης.

—————————————————————————————–

Με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Μπακογιάννη Ευθύμιο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εκτός

σχεδίου δόμηση, καθώς και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου

Ερμιονίδας.

Τέθηκε το θέμα του μειωμένου συντελεστή δόμησης στα εκτός σχεδίου

κτίρια, αφού από 200 τ.μ πλέον καλύπτονται 185 τ.μ..

Διευκρινίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα ότι η μείωση των 15 τ.μ.

έγινε για να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη δημιουργία κτιρίων

ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.

Επομένως, εάν το κτίριο που θα ανεγερθεί κατατάσσεται στην ανώτερη

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται

κατά 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 10% (Νόμος

4759/20, άρθρο 115).

Για το θέμα της οριζόντιας κατάργησης της οικοδόμησης στα κατά

παρέκκλιση οικόπεδα, στις 8 Δεκεμβρίου 2022, μας ανέφερε το σχετικό

νόμο που ψηφίστηκε στις 31 Ιουλίου 2022 με τον οποίο παρατάθηκαν

ήδη οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί για τα γήπεδα αυτά, μέχρι

31 Δεκεμβρίου 2024.

Για τα γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων, που σήμερα οικοδομούνται με

βάση τους νόμους για τα κατά παρέκκλιση, αλλά δεν έχουν εκδοθεί

οικοδομικές άδειες και για τα οποία ζητήσαμε παράταση τουλάχιστον 2

ετών, μας ενημέρωσε ότι το σκεπτικό μας συμπίπτει.

Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο εξηγήθηκε ο

σημαντικότατος ρόλος της κτηματαγοράς και της οικοδομής για την

Ερμιονίδα, καθώς επίσης ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι, υπέστησαν

υπερδωδεκαετή κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας η μεν οικοδομική

δραστηριότητα είχε μειωθεί δραματικά και οι αξίες γης στην

κτηματαγορά είχαν υποστεί καθίζηση. Σήμερα που έχει επέλθει η

κανονικότητα στην αγορά καμία δράση, κυρίως της πολιτείας, δεν

πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία αυτή.

Επιβεβαιώθηκε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αναστολής των οικοδομικών

αδειών για τα εκτός σχεδίου κτήματα κατά την περίοδο εκπόνησης των

μελετών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Διευκρινίστηκε, ύστερα από στοχευμένο ερώτημά μου, ότι ακόμα και

όταν ολοκληρωθεί το Ε.Π.Σ και ο καθορισμός χρήσεων γης, καμία

αναστολή οικοδομικών αδειών δεν πρόκειται να γίνει, χωρίς να

προηγηθεί αιτιολογημένο αίτημα του Δήμου.

Συζητήσαμε για την εγκύκλιο που ήδη έχει εκδοθεί από τον Ιούνιο 2022,

σύμφωνα με την οποία ξεκινά η διαδικασία καθορισμού των

κοινόχρηστων οδών. Έχουν οριστεί τα σχετικά κριτήρια για δρόμους

προϋφιστάμενους του 1977, έτσι ώστε να αποφεύγουν οι πολίτες που

ενδιαφέρονται να προβούν σε κατατμήσεις των αγροκτημάτων τους να

ακολουθούν μόνοι τους την υφιστάμενη διαδικασία. Ας σημειωθεί ότι η

εν λόγω διαδικασία ήταν χρονοβόρα, κοστοβόρα και μάλιστα μέχρι

πρόσφατα απαιτείτο οι δρόμοι να ήταν προϋφιστάμενοι του 1923.

Τέλος, ζητήθηκε η μη αναστολή έκδοσης των οικοδομικών αδειών στην

Ερμιονίδα, με αφορμή το Ε.Π.Σ να ισχύει όχι μόνο κατά την περίοδο

εκπόνησης της μελέτης, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές

παρεμβάσεις που θα προταθούν από τη μελέτη (τεκμαιρόμενος χρόνος

περίπου 3+ 8 = 11 χρόνια). Απαντήθηκε πως για να συζητήσουμε για τις

πολεοδομικές παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν πρέπει πρώτα ο ίδιος ο

Δήμος να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την

πραγματοποίησή τους.

Κρανίδι 03-9-2022.

Γιάννης Μαργέτας.

————————————————————————————-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *