Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Δημοσιεύτηκε 18 Μαρτίου 2022

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η Γ’ Εθνική Συνέλευση της Ερμιόνης πραγματοποίησε δέκα προκαταρκτικές συνε­δριάσεις, από 18 του Γενάρη του 1827 ως τις 10 του Φλεβάρη και δεκαεπτά τακτικές, που άρχισαν στις 11 του Φλεβάρη και τέλειωσαν στις 17 του Μάρτη του ίδιου χρόνου. 

Από τα αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας της Βουλής των Ελλήνων, διαβάζουμε  μια χαρακτηριστική επιστολή προς τον στρατηγό Καραϊσκάκη, που συντάχθηκε και εστάλη κατά τη διάρκεια της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης την Ελλήνων στην Ερμιόνη:

Αριθμ. 65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Προς τον γενναιότατον στρατηγόν Καραϊσκάκην Γενικόν Αρχηγόν των όπλων της Χέρσου Ελλάδος και λοιπούς οπλαρχηγούς.

Η Εθνική Συνέλευσης ανεγνώρισεν από το έγγραφό σου των 26 ιανουαρίου τον στρατηγόν Καραϊσκάκην εις τα πατριωτικά του φρονήματα.

Οι πληρεξούσιοι του Έθνους, οι οποίοι συνεκρότησαν ενταύθα την Συνέλευσιν, επαναλαβόντες τας διακεκομμένας εργασίας των, αισθανόμενοι την κατάστασιν των πραγμάτων, ως και η γενναιότης σας και την ανάγκη του να βασιλεύσει ο νόμος από τον οποίον ελπίζεται η σωτηρία και ευδαιμονία της πατρίδος προσπαθούν και εύχονται να εκπληρώσουν τα βαρύτατα χρέη των. Δι΄αυτόν και μόνον τον ιερόν σκοπόν συνήλθον ενταύθα. Εις τούτον και μόνον καταγίνονται και δεν είναι διηρημένοι, ως ηκούσατε, αλλ΄είναι όλοι, και νησιώται, και Ρουμελιώται, και Πελοποννήσιοι, ως αδελφοί ηνωμένοι, δια το γενικόν της πατρίδος συμφέρον έκριναν δ΄ εύλογον να συγκροτήσουν ενταύθα την Συνέλευσιν καθώς και την εσυγκρότησαν, διότι ούτος ο τόπος είναι ο καταλληλότερος δια πολλούς λόγους και επειδή όλοι έχουν σκοπούς πατριωτικούς και ειλικρινή φρονήματα, ελπίζεται να πράξουν έργα κοινωφελή και σωτήρια.

Η συνέλευσις ήδη προσπαθεί να σας στείλει και από την Πελοπόννησον στρατιωτικήν βοήθειαν υπέρ της Ακροπόλεως των Αθηνών. Προς τούτοις, να σας προμηθεύσει τα προς πόλεμον επιτήδεια και να κάμει ό,τι καλόν δυνηθή.

Ευγνωμονούσα και προς την γενναιότητά σας, δια τα λαμπρά κατορθώματα σας και πατριωτικά αισθήματά σας, από καρδιάς σας επεύχεται λαμπροτέρας νίκας και στέφανον αειθαλή και αμάραντον.

Εν Ερμιόνη την 12 Φεβρουαρίου 1827.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *